Schůze vedení Českého Biketrialu s Guliano Gualenim

28.4.2019 se ve Slavkově u Brna konala schůzka Sportovní komise Biketrialu, Tomáše Herky a Giuliana Gualeniho. Na této schůzce nám byl nastíněn vývoj Biketrialu do příštích let.

Například se bude jednat o možných změnách v pojmenování menších kategorií.
Toto a další témata budou probírána na valné hromadě, která jako jediná má možnost tyto změny schválit.

Nejbližší valná hromada B.I.U., kde se bude hlasovat o možných změnách v našem sportu se bude konat letos na MS v Kramolíně.

Co se týče zájemců o konání MS v roce 2020, zatím se přihlásila Francie, Anglie a zájem projevily i USA.
O vývoji ve všech těchto věcech vás budeme informovat.

Podporují nás