Upřesnění informací k brněnskému závodu

V sobotu 9.11.2019 se na brněnském výstavišti bude konat letos již desáté kolo Mistrovství a Přeboru České republiky a Poháru České motocyklové federace v biketrialu.

Vzhledem k tomu, že se tento závod koná v rámci veletrhu SportLife, tak i jeho průběh má svá specifika, která nemůžeme ovlivnit.

1) Jezdcům kategorií startujících v 9:00 (Benjamin, Poussin, Femine), včetně jejich doprovodu bude umožněn vstup na výstavište již od 8:00 přes halu E.

Zde bude jezdcům předána volná vstupenka na veletrh. V tuto dobu zde bude umožněn volný vstup i osobám podílejícím se na průběhu závodu (rozhodčí, činovníci, atd…).

Ostatní si budou muset vstupenku zakoupit.

 

2) Jezdci dalších kategorií obdrží volné vstupenky u hlavního parkoviště u vjezdu č.8 a to pouze v čase od 9:00 do 10:00.

 

 

3) Vzhledem ke značně omezenému prostoru v pavilonu A2, kde se bude letošní závod konat žádáme jezdce, aby se v závodním prostoru zdržovali co nejméně. Zejména z bezpečnostních důvodů a s ohledem i na ostatní jezdce, kteří ještě budou závodit.

Děkujeme za pochopení. Případné dotazy směřujte na sportovní komisi biketrialu na komise@biketrial.cz.

Podporují nás