Valná hromada biketrialu ČR

Dne 10.12.2022 proběhla valná hromada biketrialu ČR. V první polovině zasedání si delegáti vyslechli zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulá léta. Zhodnotili předešlé závodní sezóny. Dále předseda ČMF informoval delegáty o podmínkách nastavených Národní sportovní agenturou pro získávání sportovních dotací na nadcházející léta.

Hlavním bodem ale bylo zvolení nové sportovní komise. Zvoleni byli : Josef Herka, Marek Hlávka a Radim Kakáč. Tato komise bude řídit český biketrial v období 2023 – 2026.

V závěrečné diskusi delegáti hovořili o možných změnách ve sportovních řádech, uspořádání kategorií i samotných sportovních soutěžích. Z této diskuze také vzešly první úkoly pro novou sportovní komisi.

Složení sportovní komise BTR

Předseda – Radim Kakáč

Místopředseda – Josef Herka

Člen – Marek Hlávka

Podporují nás