Změna mezinárodních pravidel biketrialu pro sezónu 2019

K 11. března schválilo prezidium B.I.U. změnu mezinárodních pravidel biketrialu pro rok 2019.

S rozhodnutím předsednictva B.I.U. č. 172 k datu 11. 3. 2019 byla platnost technických pravidel pro rok 2018 prodloužena do příštího valného shromáždění BIU.

Mezinárodní závody v Biketrialu se budou v roce 2019 konat podle Technical Rules 2018. Platná verze technických pravidel BikeTrial je dokument BIU č. 875. Technical Rules 2019 publikovaná pod číslem 947 byla zrušena.

V praxi to znamená zachování všech již dávno zaběhlých, vyzkoušených a pro širokou veřejnost srozumitelných názvů kategorií a zároveň i jejich značení pro jezdce. Komise BTR ČMF tuto změnu rozhodně vítá.

Podporují nás