Informace o závěru sezóny 2020

Vážení biketrialoví přátelé,

vzhledem k neustále se měnící situaci v možnostech pořádání hromadných akcí a z toho vyplívající nejistotě se sportovní komise rozhodla zrušit závod na výstavišti v Brně.

Zejména zajištění materiálu na stavbu závodu a jeho doprava na místo se v tuto chvíli jeví jako téměř neřešitelný oříšek a to i vzhledem k tomu, že není ani jisté, jestli se bude letos konat veletrh SportLife.

Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto o tom, že Mistrovství a Přebor České republiky a Pohár Českomoravské motocyklové federace v biketrialu 2020 bude ukončen již na závodě v Kyjově. Jezdcům zde tedy budou předány nejen trofeje, které si vybojují na tomto závodě, ale i ocenění za celou sezónu.

Věříme, že i proto vás do Kyjova přijede opravdu spousta.

Aktuální pořadí seriálu naleznete zde…

Podporují nás